kaple Panny Marie Růžencové (Boskovice)

About place:

  • Jedná se o filiální kapli farnosti Boskovice.
  • Nese zasvěcení Panny Marie Růžencové.
  • Na zakončení květnových pobožností zde slavíme vždy poslední neděli v květnu májovou pobožnost.
  • Kaple je majetkem Města Boskovice.

Share info