kaple Panny Marie (Vratíkov)

About place:

  • Jedná se o filiální kapli farnosti Boskovice.
  • Nese zasvěcení Nanebevzetí Panny Marie.
  • Patrocinium (poutní slavnost) slavíme buď 15. srpna nebo následující neděli.
  • Kaple je majetkem Římskokatolické farnosti Boskovice.

Share info